พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน / ชะอำ

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
Mrigadayavan Palace

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งที่กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นสำคัญของเมืองไทย ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่ ๖) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น ณ ตำบลห้วยทรายเหนือ (ปัจจุบันคือตำบลชะอำ) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำหรับเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับพักผ่อนพระอิริยาบถ และรักษาพระองค์ในฤดูร้อน

เริ่มสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้เสด็จมาประทับ และพระราชทานนามว่า “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” ด้วยมีพระราชประสงค์จะรักษาความหมายของชื่อเดิม “ห้วยทราย” ที่เรียกกันในท้องถิ่นไว้ เนื่องจากป่าในท้องที่ตำบลห้วยทรายเหนือชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าประเภทเนื้อทราย กวาง หรือในภาษามคธเรียกว่า “มฤค” ซึ่งมักจะมากินน้ำตามลำห้วย ทั้งยังเป็นชื่ออันเป็นสิริมงคล เพราะตรงกับชื่อ “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาตามพุทธประวัติ

ลักษณะพระตำหนักจะเป็นรูปแบบไทยผสมยุโรป หันหน้าออกสู่ทะเล เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงที่โปร่งโล่งรับลม สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องสี่เหลี่ยมสีแดง พระตำหนักฝ่ายในอยู่ปีกขวา ทางปีกซ้ายเป็นส่วนของฝ่ายหน้า ประกอบด้วยพระที่นั่งสามองค์เชื่อมต่อถึงกันโดยตลอด ได้แก่ พระที่นั่งสมุทรพิมาน พระที่นั่งพิศาลสาคร และพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์

การเดินชมสถาปัตยกรรมโบราณเก่าแก่ที่สวยงามของที่นี่แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ให้ขึ้นชมหมู่อาคารพระที่นั่ง ประกอบไปด้วยทั้งห้องที่ประทับ ห้องบรรทม ห้องแต่งพระองค์ ห้องทรงพระอักษร ห้องสรง ห้องเสวยพระกระยาหาร ห้องพระภูษา และห้องพักข้าราชบริพารผู้ตามเสด็จในสมัยที่ยังทรงมาประทับ และภายในบางห้องยังมีข้าวของเครื่องใช้โบราณให้ได้ชม แต่พื้นที่บางส่วนก็ได้สงวนและจำกัดบริเวณไว้เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออาคาร และทรัพย์สิน

นอกจากการพักผ่อน เดินชมความสวยงามของบริเวณพระราชนิเวศน์ฯ แล้ว ยังมีมุมนิทรรศการ ประวัติความเป็นมา รูปถ่ายในอดีต ข้าวของเครื่องใช้โบราณในยุคสมัยก่อน ให้ได้ศึกษาเรียนรู้อีกด้วย เดินถัดจากพระราชนิเวศน์ฯ ไปทางทิศเหนือยังมี บ้านเจ้าพระยารามราฆพ และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร แหล่งศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนให้เข้าไปเยี่ยมชมกันได้อีก

พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา  8.30 – 16.30 น.  ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 16.00 น. ค่าธรรมเนียม เฉพาะด้านล่างและโดยรอบ ผู้ใหญ่ท่านละ 30 บาท เด็ก 15 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับใครที่ต้องการขึ้นชมหมู่อาคารพระที่นั่ง ท่านละ 120-300 บาท ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 032 508444-5  หรือที่  www.mrigadayavan.or.th

พิกัด: https://goo.gl/maps/EAWsQKmmUmgLs94T6