สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟหัวหิน
Hua Hin Railway Station

สถานีรถไฟหัวหิน ถือเป็นจุดกำเนิดในเรื่องของการท่องเที่ยวของหัวหินเลยก็ว่าได้ ถูกสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2454 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ถือเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ อีกทั้งยังคงรูปแบบอาคารของสถานีแบบเก่า ที่เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ทาด้วยสีแดงตัดกับสีครีม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมวิคตอเรีย และได้ผสมผสานเข้ากันกับสถาปัตยกรรมไทย โดยมีองค์ประกอบต่างๆของอาคาร เช่น เสา ค้ำยัน ราวระเบียง ช่องลม และอื่นๆ ประดับตกแต่งไปด้วยลวดลายแบบไทยๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทะนุบำรุงรักษาเอาไว้อย่างดี ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน เพราะที่สถานีรถไฟอื่นๆ ได้ทำการรื้อถอน ก่อสร้างเป็นสถานีแบบใหม่เกือบทั้งหมดแล้ว และสถานีรถไฟหัวหินยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

อีกสิ่งหนึ่ง ที่ทำให้สถานีรถไฟหัวหินไม่เหมือนกับที่อื่น และเป็นที่ดึงดูดความสนใจของชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งต่างพากันมาแวะเวียนมาเยี่ยมชมสถานีรถไฟแห่งนี้ก็คือ “พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ” เดิมมีชื่อว่า “พลับพลาสนามจันทร์” ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม พลับพลาแห่งนี้ เมื่ออดีตมีไว้ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ เสด็จประทับทอดพระเนตรกองเสือป่า และลูกเสือทั่วประเทศทำการฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นประจำทุกปี

หลังจากสิ้นสมัยของพระองค์จึงได้ทำการรื้อถอนมาเก็บไว้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์…ต่อมาในปี พ.ศ.2517 ได้มีการนำชิ้นส่วนของพลับพลาสนามจันทร์ มาปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่หัวหิน เพื่อใช้เป็นที่ประทับขึ้นและลงรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ครั้นเสด็จมาเยือนเมืองหัวหิน และได้ตั้งชื่อใหม่ว่า “พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ” เป็นพลับพลาจตุรมุข ซึ่งทำการก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ฝีมือปราณีตโดยช่างไทยสมัยโบราณ ที่เรียกกันว่าช่างสิบหมู่ ประดับตกแต่งไปด้วยลวดลายไทย ทำให้ตัวพลับพลาดูแล้วอ่อนช้อย และยังคงกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมแบบไทยไว้

ปัจจุบันพลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ และสถานีรถไฟหัวหิน จึงกลายเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเมืองหัวหินเป็นอย่างมาก และอีกทั้งยังมีป้ายสถานีรถไฟหัวหินซึ่งยังคงแบบเดิมไว้ แตกต่างจากป้ายสถานีอื่นๆ ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก

และยังมีหัวรถจักรไอน้ำสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 มาจอดโชว์ไว้ที่นี่ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งซื้อมาจากประเทศอังกฤษ หัวรถจักรนี้ เคยวิ่งให้บริการเพื่อรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางรถไฟในประเทศก่อนที่จะมาพัฒนามาเป็นหัวจักรกำลังดีเซลในปัจจุบัน เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดู และศึกษาถึงวิวัฒนาการของรถไฟอีกด้วย

พิกัด: https://goo.gl/maps/3EyXY2QtFKaFAE818